Členská schôdza Orava otužilci

Srdečne pozývame členov oddielu Orava otužilci na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v dome tradícií v Zuborhlave.
Schôdza sa bude konať v sobotu dňa 20.1.2024 o 14:00. Pohostenie pre všetkých zúčastnených bude zabezpečené.
Pozvánku aj mapku kde sa schôdza bude konať nájdete v galérií pod týmto textom.
Chceme požiadať všetkých, korí prídu na motorovom vozidle, aby zaparkovali na veľkom parkovisku oproti kostolu.

Tešíme sa na vašu účasť.
Orava otužilci

Bližšie informácie