Pridajte sa do klubu Orava otužilci

Nikoho nechceme ,,lanáriť na svoju vieru,, ale v prípade záujmu sa dajú v našom kolektíve získavať cenné rady, skúsenosti, pomoc, opora a priateľské prostredie v súvislosti s otužovaním a plávaním v chladnej vode.

Radi by sme priviedli k pravidelnej rekreačno-športovej aktivite akou otužovanie iste je nielen mladých, ale je tu priestor aj pre ľudí, ktorí z najrôznejších dôvodov (vek, hmotnosť, telesný handicap a pod.) nenašli pre seba inú vhodnú formu šporovania. Cieľom by malo byť v spojení so zdravou životosprávou, dostatkom pohybu viesť ich k modernému a zdravému životnému štýlu.

Častým a bezprostredným kontaktom s prírodou chceme prispieť aj k formovaniu lepšieho vzťahu k prírode, hlbšiemu uvedomeniu si potreby jej všestrannej ochrany a úsiliu o zlepšenie životného prostredia.

Teší nás že svojim pôsobením v okolí Oravskej priehrady vylepšujeme štatistiku podľa ktorej sa v okolitých krajinách venuje otužovaniu vyššie percento obyvateľstva.
Nie je to nič hrdinské, alebo zasluhujúce si obdiv či uznanie. Najťažšie je asi začať a vyskúšať či je to pre Vás vhodná aktivita, či Vám prináša uspokojenie a radosť. Keď som sa to odhodlal vyskúšať ja ,súdiac podľa svojej ,,pevnej,, vôle, tak to určite zvládne každý. 

 

Ďalšie články